فرماندهی پلیس بابل اعلام کرد که طرح امنیتی ویژه اربعین در این استان مطابق برنامه انجام می شود.

به گزارش شیعه پرس به نقل از المعلومه، فرماندهی پلیس بابل اعلام کرد که طرح امنیتی ویژه اربعین در این استان مطابق برنامه انجام می شود.

سرتیپ عادل الحسینی سخنگوی فرماندهی پلیس بابل گفت: با وجود انبوه زائران و خودروها به ویژه در روزهای گذشته اما هیچ خیابان یا جاده ای در این استان بسته نشده است.

وی افزود: طرح امنیتی مطابق طرح و برنامه از پیش تعیین شده از سوی فرماندهان در رده های مختلف پیش می رود و شاهد حرکت روان زائران کربلا به استانهای خود از طریق جاده بابل هستیم.