عضو دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی «حماس» ضمن محکومیت اقدام برخی کشورهای عربی در عادی سازی روابط با صهیونیستها، گفت: عادی سازی روابط با تل آویو خنجری بر پیکره ملت فلسطین است.

به گزارش شیعه پرس به نقل از خبرگزاری وفا، «خلیل الحیه» عضو دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی حماس با اشاره به عادی سازی روابط برخی کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی، گفت: صهیونیستها به دنبال سیطره بر امت اسلامی و غارت منابع متعلق به آن هستند.

بر اساس این گزارش، وی افزود: صهیونیستها در واقع از عادی سازی روابط برای بسط سیطره خود و توسعه دامنه اشغالگری‌شان در منطقه تلاش می کنند.

الحیه از عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی به عنوان خنجری بر پیکره ملت فلسطین یاد کرد و گفت: تداوم روند عادی سازی موجب توقف مقاومت نخواهد شد.

این عضو دفتر سیاسی جنبش حماس با اشاره به کمک های آمریکا برای تداوم روند عادی سازی روابط با صهیونیسم، تصریح کرد: هدف آمریکا از این اقدام وابسته کردن کشورهای مختلف به خود است.