سازمان منع سلاح های شیمیایی در ادامه سیاست روسیه‌هراسی خود ادعا کرد: در آنالیز نمونه خون ناوالنی مواد شیمیایی سمی یافت شده است!

به گزارش شیعه پرس به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، سازمان منع سلاح های شیمیایی امروز سه‌شنبه در بیانیه ای ادعا کرد که در آنالیز نمونه خون و ادرار «آلکسی ناوالنی» منتقد مسکو مواد شیمیایی سمی پیدا شده است!

بر اساس اعلام این خبرگزاری، در گزارش سازمان منع سلاح های شیمیایی در این باره آمده است: در آزمایش ناوالنی یک ماده مشابه با مشخصات «نوویچوک» یافت شده است، اما در لیست مواد شیمیایی ممنوعه نیست.

ناوالنی از منتقدین دولت مسکو است که ماه پیش حین سفر با هواپیما دچار بیهوشی شد و سپس از روسیه به آلمان انتقال یافت. بعدها طرفین اروپایی مدعی شدند که وی با عامل اعصابی که فقط روسیه روش تهیه آن را می‌داند، مسموم شده است!

این در حالیست که پس از بازالحاق شبه جزیره کریمه به روسیه بر اساس نتیجه یک  همه پرسی آزاد و همچنین به دنبال مشارکت مسکو در مبارزه با تروریست های مصنوع محور غربی- عبری- عربی بنا به درخواست دولت مشروع و قانونی سوریه، کشورهای غربی در تلاش اند تا از هر روزنه ای به منظور ایجاد روسیه‌هراسی و اعمال فشار بر این کشور استفاده کنند.