۳۹ کشور جهان با امضای بیانیه ای از سیاست های چین در قبال اویغورها، استان سین کیانگ و هنگ کنگ انتقاد کردند.

به گزارش شیعه پرس به نقل از الجزیره، ۳۸ کشور جهان با حمایت از بیانیه ای که آلمان تهیه کرده بود ضمن انتقاد از سیاست های چین در قبال اویغورها و هنگ کنگ، خواستار دسترسی سریع به استان سین کیانگ شدند.

این بیانیه بعد از آن صادر شده که در هفته های اخیر رسانه های غربی گزارش های منفی زیادی درباره وضعیت مسلمانان اویغور و همچنین سیاست های چین در استان سین کیانگ منتشر کرده اند.

کشورهای غربی همواره از موضوع اویغورها به عنوان اهرمی برای فشار بر چین استفاده کرده اند.