سعید بیابانکی گفت: در ۲ سال اخیر که جشنواره شعر فجر، عامل فراخوان را حذف کرده و خود، آثار را رصد می کند، جشنواره ملی تر شده که به نظرم باعث حرکت رو به جلوی این جشنواره شده است.

به گزارش پرس شیعه، سعید بیابانکی شاعر و کارشناس ادبی، در تکمیل و توضیح سخنان منتشرشده اش در گزارش نشست کارگاهی «ساعت شعر» که روز گذشته در حوزه هنری برگزار شد، گفت: صحبت اصلی من به عنوان داور دو دوره جشنواره شعر فجر، این بوده که در دوره های پیشین که جشنواره فراخوان می داد، تعدادی از شاعران به هر دلیلی در جشنواره حاضر نمی شدند. در نتیجه کار تعدادی زیادی از شاعران از جریان های مختلف دیده نمی شد. اما در ۲ دوره اخیر که فراخوان از جشنواره حذف شده، تقریبا همه جریان ها در حال دیده شدن هستند.

وی افزود: شاهد صحبتم، نامزدهای این دو دوره هستند که می توان میانشان، از میان همه جریان های شعری نمونه پیدا کرد.

این شاعر در ادامه گفت: حرف کلی من این است که در ۲ سال اخیر که رویکرد جشنواره به سمت رصد کردن آثار تغییر کرده، جشنواره ملی تر شده و این حرکت را رو به جلو و ملی تر ارزیابی می کنم.