دادگاه تجدیدنظر فدرال آمریکا با صدور حکمی دسترسی دادستان نیویورک به اسناد مالیاتی ترامپ را مورد تأئید قرار داد.

به گزارش شیعه پرس به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، دادگاه تجدیدنظر فدرال آمریکا امروز چهارشنبه با صدور حکمی دسترسی دادستان نیویورک به اظهارنامه ها و اسناد مالیاتی ترامپ را مورد تأئید قرار داد.

بر اساس اعلام این خبرگزاری، هیأت ۳ نفره قضات دادگاه تجدیدنظر فدرال آمریکا در این حکم حسابدار دونالد ترامپ رییس جمهور آمریکا را موظف کردند تا اسناد مالیاتی وی را در اختیار دادستان نیویورک قرار دهد.

این در حالیست که شرکت تجاری ترامپ پیشتر خواستار لغو احضاریه دادستان ناحیه منهتن برای بررسی اظهارنامه های مالیاتی ۸ سال گذشته وی و جلوگیری از دسترسی مقام‌های قضایی نیویورک به پرونده مالیاتی ترامپ شده بود.

گفتنی است، در مناظره اول انتخاباتی که میان ترامپ و بایدن برگزاری شد، علیرغم اینکه نامزد دموکرات ها خواستار ارائه اسناد رسمی پرداخت مالیات از سوی ترامپ شده بود، وی از این کار سر باز زد.