هیأتی از جنبش «فتح» فلسطین به ریاست «جبریل الرجوب» با «زیاد النخاله» دبیرکل جنبش «جهاد اسلامی» دیدار و گفتگو کرد.

‌به گزارش شیعه پرس به نقل از فلسطین الیوم، هیأتی از جنبش «فتح» فلسطین با «زیاد النخاله» دبیرکل جنبش جهاد اسلامی دیدار و گفتگو کرد.

بر اساس این گزارش، هیأت جنبش «فتح» به ریاست «جبریل الرجوب» دبیر کمیته مرکزی این جنبش با دبیرکل جنبش جهاد اسلامی دیدار و گفتگو کرده است.

دو طرف در جریان این دیدار در خصوص آخرین تحولات فلسطین از جمله معامله قرن بحث و تبادل نظر کردند.

الرجوب و النخاله همچنین در خصوص طرح اشغال کرانه باختری و روند عادی سازی روابط کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی رایزنی کردند.