نشست معرفی کتاب مشاهیر رجال با سخنرانی علی اکبر امینی ۲۱ مهرماه در مشهد برگزار می شود.

به گزارش شیعه پرس، هشتمین جلسه از سلسله نشست‌های ماهیانه انجمن علوم سیاسی ایران شعبه خراسان با عنوان یک جلد کتاب، یک برگ تاریخ برگزار می‌شود.

این نشست با سخنرانی علی اکبر امینی و با معرفی کتاب مشاهیر رجال و موضوع تیمورتاش از سریر تا زنجیر برپا می‌شود.

نشست یادشده دوشنبه ۲۱ مهر ماه از ساعت ۱۷ الی ۱۸ به صورت زنده از صفحه اینستاگرام انجمن علوم سیاسی خراسان https://www.instagram.com/ipsa.kb پخش می‌شود.

باقر عاقلی در کتاب مشاهیر رجال تلاش کرده است بیوگرافی کاملی از چهره‌های تأثیرگذار تاریخ ایران به ویژه در عصر مشروطیت ارائه دهد، اما بی شک فرهنگ و در هر دوره تاریخ شرح حال نویسی متأثر از فضا و سنت خاص فرهنگ و دوره خود بوده است.
مشاهیر رجال، زندگی شخصیت‌های مرتبط با انقلاب مشروطیت همچون سیدجمال الدین اسدآبادی، اتابک، عین الدوله، نظام السلطنه، آصف الدوله، میرزا مشیرالدوله، سعد الدوله، ستارخان، وثوق الدوله و محتشم السلطنه اسفندیاری مورد اشاره قرار گرفته است.