تفاهم نامه همکاری سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح و پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری کشور به امضا رسید.

به گزارش شیعه پرس، در راستای گسترش همکاری‌های مشترک در زمینه انجام فعالیت‌های تحقیقاتی، پژوهشی و فنی تفاهم نامه مشترکی با حضور امیر مجید فخری رئیس سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح و داود نیک کامی رئیس پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری کشور به امضا رسید.

رئیس سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح هدف از امضای این تفاهم نامه را همکاری علمی پژوهشی در زمینه علوم ژئوماتیک و تهیه اطلس‌ها و به اشتراک گذاری داده‌های موجود در پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری و اجرای طرح‌های مشترک پژوهشی و کاربردی مرتبط با اطلاعات مکانی در عرصه‌های منابع طبیعی و حوزه‌های آبخیز کوهستانی اعلام کرد.

امیر فخری افزود: امیدواریم همکاری علمی پژوهشی در زمینه علوم ژئوماتیک و تهیه اطلس‌ها و به اشتراک گذاری داده‌های موجود در دو مجموعه و اجرای طرح‌های مشترک پژوهشی و کاربردی مرتبط صورت پذیرد.

وی با بیان اینکه این تفاهم نامه، انتقال دانش دو سویه در دو سازمان را به همراه دارد گفت: پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری در موضوعات مختلف پژوهش، همانندی بسیاری با سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح دارد.

رئیس سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح در ادامه گفت: این سازمان تجربه موفقی را در مخاطرات طبیعی بویژه حادثه سیل سال ۹۸ و آتش سوزی‌های امسال پشت سر گذاشت و نشان داد از ظرفیت مناسبی برای تهیه نقشه‌های قبل و بعد از مخاطرات و از همه مهمتر ایجاد سامانه اطلاعات جغرافیایی یکپارچه در کشور برخوردار است.

داوود نیکامی رئیس پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری نیز در این مراسم ضمن ارائه خلاصه‌ای از فعالیت‌های پژوهشی انجام شده به مواردی همچون طرح‌های مختلف فرسایش خاک سیل خیز و سیمای حوزه‌های آبخیز کشور و الگوی اقتصادی و معیشتی سامانه‌های استحصال آب باران (برداشت و تأمین آب) برای توسعه باغات، ایجاد سامانه هوشمند برآورد خسارت محصولات کشاورزی، الگوی ایجاد سدهای زیرزمینی و همکاری‌ها و طرح‌های مشترک بین‌المللی اشاره کرد و گفت: اجرای این تفاهم نامه می‌تواند زمینه‌های همکاری بین دو سازمان را در راستای پیشرفت‌های حوزه جغرافیایی کشور توسعه دهد و شروع جدی و مؤثری برای رسیدن به اهداف عالی نظام جمهوری اسلامی ایران باشد.