شاخه نظامی جبهه مردمی آزادی فلسطین یک پیام تهدیدآمیز علیه اشغالگران صهیونیست در حمایت از اسرای فلسطینی منتشر کرد.

به گزارش شیعه پرس به نقل از المیادین، گردان های «ابوعلی مصطفی» شاخه نظامی جبهه مردمی آزادی فلسطین با انتشار پیامی خطاب به اشغالگران صهیونیست اعلام کرد: اسرای فلسطینی، خط قرمز ما هستند.

در این پیام با اشاره به اوضاع وخیم جسمانی ماهر الاخرس اسیر فلسطینی که از ۷۶ روز قبل تاکنون دست به اعتصاب غذا زده، اعلام شده است: هدف قرار دادن اسرای فلسطینی به مثابه اعلان جنگ محسوب می شود.

همچنین روز گذشته، گردان های القدس شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین یک پیام تصویری خطاب به اشغالگران صهیونیست منتشر کرد. این پیام با سخنان «زیاد النخاله» دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین آغاز شده است.

النخاله در این فایل تصویری تاکید می کند: مسئولیت جان هر اسیر فلسطینی به ویژه ماهر الاخرس بر عهده دشمن صهیونیستی است.