منابع سوری از سرقت محموله نفتی این کشور توسط اشغالگران آمریکایی و انتقال آن به عراق خبر دادند.

به گزارش شیعه پرس به نقل از الرصد، منابع محلی در سوریه اعلام کردند که اشغالگران آمریکایی محموله جدیدی از نفت به سرقت برده سوریه را به خاک عراق منتقل کرده‌اند.

این منابع اعلام کردند که این محموله حاوی ۲۰ تانکر بوده که نفت به سرقت برده شده از چاه‌های منطقه الجزیره سوریه را از استان الحسکه خارج کرد.

این محموله سرقتی توسط نظامیان آمریکایی از سوریه و از طریق گذرگاه الولید در منطقه الیعربیه به خاک عراق منتقل شده است.

در حال حاضر، اشغالگران آمریکایی کنترل اکثر میادین نفتی در منطقه الجزیره سوریه را به دست دارند تا بدین وسیله روند سرقت منابع نفتی ملت سوریه را تسهیل کرده و محموله‌های نفتی را به خارج از این کشور منتقل کنند.