۳۰ تَن از اسرای فلسطینی در زندان «عوفر» در اراضی اشغالی برای اعلام همبستگی خود با «ماهر الاخرس» دست به اعتصاب غذا زده اند.

به گزارش شیعه پرس به نقل از فلسطین الیوم، هیأت امور اسرا و آزادگان فلسطین اعلام کرد که ۳۰ اسیر فلسطینی در زندان عوفر از امروز دوشنبه دست به اعتصاب غذا زده اند.

بر اساس این گزارش، این هیأت اعلام کرده است که اعتصاب اسرای فلسطینی به نشانه همبستگی با اسیر ماهر الاخرس انجام می شود.

همچنین اسرای فلسطینی در زندان النقب نیز قرار است به اقداماتی اعتراضی در حمایت از اسیر اخرس و مخالفت با سیاست بازداشت موقت دست بزنند.

در حال حاضر اعتصاب غذای اسیر ماهر الاخرس ۷۸ روزه شده است و وضعیت جسمانی او نیز رو به وخامت نهاده است.