شماری از فعالان فلسطینی در حمایت از «ماهر الاخرس» اسیر فلسطینیِ اعتصاب کننده غذا در بند رژیم صهیونیستی، در داخل ساختمان کمیته بین المللی صلیب سرخ در کرانه باختری تحصن کردند.

به گزارش شیعه پرس به نقل از القدس العربی، شماری از فعالان فلسطینی در داخل ساختمان کمیته بین المللی صلیب سرخ در کرانه باختری تحصن کردند.

بر اساس این گزارش، فعالان فلسطینی در حمایت از ماهر الاخرس، اسیر فلسطینی و نیز در اعتراض به عدم مسئولیت پذیری کمیته بین المللی صلیب سرخ در قبال او، در داخل ساختمان این کمیته تحصن کرده اند.

تحصن کنندگان خواستار اقدامات فوری کمیته مذکور برای آزادی هرچه سریعتر ماهر الاخرس شدند؛ اسیری که به دلیل اعتصاب غذای طولانی مدت جانش به خطر افتاده است.

فعالان فلسطینی اعلام کردند که صلیب سرخ تاکنون در عمل به وظایف و مسئولیت های خود در قبال الاخرس ناکام بوده است.

ماهر الاخرس، اسیر فلسطینی از ۷۸ روز پیش تاکنون اعتصاب غذا کرده است و وضعیت جسمانی او به هیچ وجه مناسب نیست.