دادگاه رژیم صهیونیستی امروز دوشنبه علیرغم وخامت حال «ماهر الأخرس» اسیر فلسطینی با آزادی وی از زندانهای این رژیم مخالفت کرد.

به گزارش شیعه پرس به نقل از النشره، دادگاه رژیم صهیونیستی امروز دوشنبه با آزادی «ماهر الأخرس» اسیر فلسطینی که در اعتصاب غذا بسر می برد، مخالفت کرد.

بر اساس این گزارش، مخالفت دادگاه رژیم صهیونیستی با آزادی ماهر الاخرس در حالی است که وی از اوضاع وخیم جسمانی رنج می برد.

درهمین ارتباط، وکیل این اسیر فلسطینی اظهار داشت: دادگاه رژیم صهیونیستی با آزادی فوری الاخرس مخالفت کرده و خواستار آزادی او در اواخر ماه آینده شده است؛ مسأله ای که اسیر الاخرس با آن مخالفت کرد.

پس از حکم امروز دادگاه رژیم صهیونیستی، اسیر الاخرس علیرغم وخامت حالش تصمیم به ادامه اعتصاب غذا گرفته است.

ماهر الاخرس، اسیر فلسطینی از ۷۸ روز پیش تاکنون اعتصاب غذا کرده است و وضعیت جسمانی او به هیچ وجه مناسب نیست.