یک معارض مصری اعلام کرد که مردم این کشور گزینه ای جز انقلاب علیه اوضاع سیاسی و اقتصادی ندارند.

به گزارش شیعه پرس به نقل از عربی ۲۱، «مختار کامل» معارض مصری اعلام کرد که چاره ای جز انقلاب علیه اوضاع اقتصادی و سیاسی در این کشور باقی نمانده است.

وی افزود: مقامات مصر تمایلی برای حل مشکلات و بحران های این کشور از طریق راهکارهای ریشه ای ندارند و در واقع توانایی آن را هم ندارند.

مختار کامل بیان کرد: گزینه ای دیگر جز انقلاب علیه اوضاع کنونی کشور وجود ندارد. اگر این اتفاق نیفتد ملت مصر در سرزمین خود به بند کشیده می شود که در این صورت شنیع ترین اشغالگری نظامی به شیوه قرن ۱۹ رخ خواهد داد.

وی اضافه کرد: اعتراضات در مصر می تواند رهبران جدیدی در این کشور ایجاد کند.

این معارض مصری ادامه داد: ما پیش بینی می کنیم اعتراضات جدیدی در داخل مصر طی دوره آتی رخ بدهد چرا که عوامل شعله ور شدن این اعتراضات همچنان وجود داشته و خواهد داشت.

استان های مختلف مصر طی هفته های گذشته شاهد برگزاری اعتراضات و تظاهرات گسترده علیه سیاست های رئیس جمهور این کشور بوده است.