رئیس حزب جمهوریخواهِ ایالت کالیفرنیای آمریکا به برپایی صندوقهای رأی غیرقانونی در این ایالت اقرار کرد.

به گزارش شیعه پرس به نقل از رویترز، مسئولان برگزاری انتخابات در ایالت کالیفرنیای آمریکا طی دو روز گذشته گزارشهایی مبنی بر استقرار صندوقهای رأی غیرقانونی در بخشهای «فرسنو»، «لس آنجلس» و «اُرنج» دریافت کردند.

روز یکشنبه، مقامات محلی ایالت کالیفرنیا با صدور یک یادداشت خطاب به مسئولان انتخابات اعلام کردند که این صندوقهای اخذ رأی غیرقانونی هستند و اینکه آراء باید پست شده یا به مکانهای رسمی اخذ رأی تحویل داده شود.

در این یادداشت آمده است: «بطور خلاصه باید گفت، برپایی صندوقهای اخذ رأی پُستی غیرمجاز و غیررسمی طبق قوانین ایالتی ممنوع است».

در پی انتشار این گزارشها و یادداشت مربوطه، «هکتور بارایاس» سخنگوی حزب جمهوریخواه ایالت کالیفرنیا تصدیق کرد که این صندوقهای رأی غیرمجاز متعلق به این حزب است. وی از اظهارنظر در مورد تعداد این صندوقها و محل استقرار آنها خودداری کرد.

بارایاس گفت که قوانین ایالتی حاکم به یک سازمان اجازه می دهد که آرا را جمع آوری کرده و گزارش دهند. وی در ادامه افزود که «به نظر می رسد دموکراتها با جمع آوری آرا تنها در صورتی که فرد دیگری آن را انجام دهد، مخالف هستند».

لازم به ذکر است که با اقبال بیشتر رأی دهندگان به رأی دهی پُستی، موارد متعددی از نقض قانون و بروز اشتباهات در سرتاسر ایالات متحده گزارش شده است؛ بطوری که در ایالت اوهایو، نزدیک به ۵۰ هزار رأی دهنده بطور اشتباهی برگه رأی غیابی دریافت کرده اند.