سخنگوی حزب معارض سعودی خارج از عربستان از سم پاشی رسانه های سعودی علیه معارضان انتقاد کرد.

به گزارش شیعه پرس، «مضاوی الرشید» سخنگوی حزب معارض سعودی «التجمع الوطنی» با انتشار یک پست توئیتری نوشت: رژیم سعودی، افرادی که از ظلم این رژیم به کشورهای غربی فرار می کنند را تروریست خطاب می کند.

وی در ادامه نوشت: رژیم سعودی در رسانه های وابسته به خود تلاش می کند این افراد را که در کشورهای غربی مقیم هستند بدنام کرده و غربی ها را از آنها بترساند.

الرشید ادامه داد: رژیم سعودی همچنین تلاش این افراد را برای تحقق عدالت در چشم افکار عمومی داخلی خدشه دار می کند.

وی اضافه کرد: ای رژیم ظالم، یک بازی دیگر غیر از این بازی به راه بینداز.

حزب التجمع الوطنی با مشارکت معارضان سعودی مقیم خارج از عربستان به تازگی تشکیل شده است.