رئیس سازمان «حشد شعبی» در سخنانی تأکید کرد که این گروه مقاومتی همچنان به عنوان حافظ حاکمیت ملی عراق باقی خواهد ماند.

به گزارش شیعه پرس به نقل از المعلومه، «فالح الفیاض» رئیس سازمان «حشد شعبی» اعلام کرد که نقش آفرینی این گروه مقاومتی در عرصه میدانی عراق بسیار مهم است.

بر اساس این گزارش، وی تصریح کرد: حشد شعبی گروهی است که به دستور مرجعیت عالیقدر عراق شکل گرفت و همواره به عنوان تکیه گاهی برای ملت عراق باقی خواهد ماند.

رئیس سازمان حشد شعبی در ادامه اظهار داشت: نیروهای حشد شعبی همواره در تمامی سختی ها و مشقت ها در کنار ملت عراق بوده و خواهند بود.

الفیاض همچنین یادآور شد: حشد شعبی همواره به عنوان حافظ تمامیت ارضی و حاکمیت ملی عراق نقش آفرینی کرده است و از این پس نیز به همین ترتیب نقش آفرینی خواهد کرد.