۴۰ اسیر فلسطینی در زندان‌های رژیم صهیونیستی به منظور همبستگی با اسیر «ماهر الاخرس» دست به اعتصاب غذا زدند.

به گزارش شیعه پرس به نقل از العهد، ۴۰ اسیر فلسطینی در زندان‌های رژیم صهیونیستی به منظور همبستگی با اسیر «ماهر الاخرس» دست به اعتصاب غذا زدند.

بر اساس این گزارش، اسرای فلسطینی اعلام کرده اند که تا زمانی که مطالبات الاخرس برآورده نشود به اعتصاب غذای خود ادامه می دهند.

این فلسطینی اعلام کردند که این اولین گام برای حمایت از اسیر اخرس خواهد بود.

ماهر اخرس از ۷۹ روز پیش در اعتراض به بازداشت موقت خود در زندان رژیم صهیونیستی دست به اعتصاب غذای نامحدود زده است.

دادگاه عالی رژیم صهیونیستی روز گذشته با آزادی این اسیر فلسطینی مخالفت و اعلام کرد که تا زمان آزادی به اعتصاب غذا ادامه می‌دهد.