با حکم رئیس دانشگاه تهران، حجت الاسلام والمسلمین حمید پارسانیا رئیس مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران شد.

به گزارش شیعه پرس، با حکم محمود نیلی احمدآبادی رئیس دانشگاه تهران، حجت الاسلام والمسلمین حمید پارسانیا به ریاست مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران منصوب شد.

حجت الاسلام و المسلمین پارسانیا عضو هیئت علمی گروه جامعه شناسی دانشگاه تهران و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی است.

پیش از وی، احمد نادری عضو هیئت علمی گروه مردم شناسی دانشگاه تهران و نماینده مجلس شورای اسلامی از اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ تاکنون ریاست این مؤسسه را برعهده داشته است.