با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات ریست جمهوری آمریکا، اهمیت نظرسنجی های انتخاباتی نیز در این کشور افزایش یافته است.

به گزارش شیعه پرس به نقل از ریل کلییر پالیتکیز، نتایج جدیدترین نظرسنجی‌های انجام شده در آمریکا نشان می‌دهد که میزان حمایت مردمی از «جو بایدن» نامزد حزب دموکرات به ۵۱.۸ درصد و حمایت از «دونالد ترامپ» به ۴۱.۶ درصد رسیده است.

بر همین اساس میزان تفکیک آرای بایدن و ترامپ در ایالت‌های کلیدی تا روز چهارشنبه به شرح زیر است:

در فلوریدا بایدن ۵۰ درصد و ترامپ ۴۷ درصد آرای مردمی را در اختیار دارند.

در مینه سوتا میزان حمایت از بایدن ۴۷ درصد و حمایت از ترامپ ۴۰ درصد است.

در ویسکانسین بر اساس نظرسنجی رویترز و Ipsos میزان حمایت از بایدن ۵۱ درصد و ترامپ ۴۴ درصد است.

در همین ایالت (ویسکانسین) بر اساس نظرسنجی نیویورک تایمز و دانشگاه سیه نا، حمایت از بایدن ۵۱ درصد و ترامپ ۴۱ درصد است.

در پنسیلوانیا حمایت از بایدن ۵۱ درصد و حمایت از ترامپ ۴۴ درصد اعلام شده است.

در میشیگان نظرسنجی‌ها حمایت از بایدن را ۴۸ درصد و حمایت از ترامپ را ۴۰ درصد نشان می‌دهد.

در مونتا میزان آرای مردمی ترامپ بیشتر از بایدن است به طوری که حمایت از نامزد جمهوریخواهان ۵۲ درصد بوده و حمایت از نامزد دموکرات‌ها ۴۶ درصد اعلام شده است.

در واشنگتن اما اختلاف دو نامزد بسیار فاحش است و نظرسنجی‌های KING-TV و موسسه SurveyUSA این‌طور نشان می‌دهد که حمایت از بایدن در این ایالت ۵۵ درصد و حمایت از ترامپ ۳۴ درصد است.