نشست «بحران کرونا و نقد جباریت تکنولوژی» با سخنرانی مسعود فراستی برگزار می‌شود.

به گزارش شیعه پرس، به همت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و بسیج اساتید این پژوهشگاه نشست «بحران کرونا و نقد جباریت تکنولوژی» برگزار می‌شود.

سخنران این نشست مسعود فراستی منتقد و مدرس دانشگاه است.

نشست نامبرده روز دوشنبه ۲۸ مهر ۹۹ ساعت ۱۵ به صورت مجازی برگزار می‌شود.

لینک ورود رایگان به این نشست عبارتست از:
https://webinar.ihcs.ac.ir/b/ihc-f۷k-۶hy