سازمان ملل متحد اعلام کرد که یکی از نیروهای حافظ صلح این سازمان طی حمله ای در کشور مالی کشته شد.

به گزارش شیعه پرس، سازمان ملل از کشته شدن یک نیروی حافظ صلح این سازمان در کشور مالی خبر داد.

بر اساس این گزارش، سازمان ملل متحد اعلام کرد که یکی از نیروهای پاسدار صلح این سازمان طی حمله ای در کشور مالی کشته شده است.

گفتنی است که مناطق مرکزی و شمالی مالی بعد از کودتای نظامی سال ۲۰۱۲ در این کشور شاهد اقدامات خشونت بار  و حملات منظم گروه‌های شورشی و جدایی طلب و به دنبال آن گروه‌های وابسته به القاعده بوده است.