مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بیانیه ای به شهرک‌سازی‌های جدید رژیم صهیونیستی واکنش نشان داد.

به گزارش شیعه پرس به نقل از وبگاه نمایندگی اتحادیه اروپا در سرزمین های اشغالی، جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با انتشار بیانیه ای به شهرک‌سازی‌های جدید رژیم صهیونیستی واکنش نشان داد.

مسئول ارشد سیاست خارجی اتحادیه در این بیانیه با تاکید بر قوانین و حقوق بین‌الملل، شهرک سازی در اراضی اشغالی فلسطین را غیرقانونی خواند و از رژیم صهیونیستی خواست به توسعه شهرک سازی در این اراضی خاتمه دهد.

در بخشی از این بیانیه آمده است: این برنامه ها که احداث قریب به ۵ هزار واحد مسکونی را در پی خواهد داشت، امکان‌پذیری انسجام ارضی دولت آینده فلسطینی را در چارچوب پارامترهای مورد توافق بین المللی در معرض خطر قرار خواهد داد.

گفتنی است، در سایه انفعال مرتجعین عربی و حمایت های آمریکا، رژیم صهیونیستی از برنامه های خود برای توسعه شهرک‌های رژیم صهیونیستی خبر داده است.