به همت مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، نشست موزه علم و نقش آن در توسعه علوم و فنون برگزار می‌شود.

به گزارش شیعه پرس، پنجمین نشست گروه مطالعات علم و فناوری مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با موضوع موزه علم و نقش آن در توسعه علوم و فنون برگزار می‌شود.

این نشست با سخنرانی پژمان نوروزی و رضا دبیری‌نژاد یکشنبه ۲۷ مهرماه از ساعت ۱۴ تا ۱۶ در فضای اسکای روم مؤسسه به آدرس b۲n.ir/iscs برپا می‌شود.