یک تحلیلگر سیاسی لبنانی به تلاش دولت آمریکا برای ایجاد جنگ های جدید در منطقه اشاره کرد.

به گزارش شیعه پرس به نقل از المعلومه، «وفیق ابراهیم» تحلیلگر سیاسی لبنانی اعلام کرد که دولت آمریکا با صرف هزینه های هنگفت به دنبال ایجاد جنگ های جدید در منطقه است.

وی در ادامه افزود: دولت آمریکا می کوشد با استفاده از بازوهای فکری، رسانه ای و اقتصادی خود و از طریق فعالان مدنی که با این کشور در ارتباط هستند جنگ های جدیدی در منطقه به راه اندازد.

ابراهیم بیان کرد: دولت آمریکا برای ایجاد درگیری میان گروه های شیعه در عراق و کردی، عربی، سنی، دروزی و مسیحی در لبنان تلاش می کند.

وی اضافه کرد: این کشور طی ماه های آتی برنامه های شرورانه ای برای ایجاد تنش در منطقه با هدف تضمین حضور خود دارد.

این تحلیلگر سیاسی ادامه داد: باید نسبت به فتنه درگیری های مرکز و جنوب عراق و درگیری های کردی- عربی و درگیری های لبنان هوشیار بود.