یک روزنامه صهیونیستی با انتشار نتایج یک نظر سنجی اعلام کرد که بیش از نیمی از صهیونیستها خواهان برکناری نخست وزیر رژیم صهیونیستی هستند.

به گزارش شیعه پرس، روزنامه عبری زبان معاریو امروز با انتشار گزارشی اعلام کرد که ۵۴ درصد از صهیونیستها خواهان برکناری بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی هستند.

نتایج یک نظر سنجی صورت گرفته در اراضی اشغالی نشان میدهد که ۵۴ درصد از صهیونیستها خواهان آن هستند که نتانیاهو از فعالیت های سیاسی در رژیم صهیونیستی کنار برود.

همچنین نتایج این نظر سنجی نشان میدهد که محبوبیت نتانیاهو در میان راست گرایان در رژیم صهیونیستی نیز به صورت بی سابقه ای کاهش یافته است.

اکثریت صهیونیستها در این نظر سنجی معتقدند که قدرت حزب لیکود بسیار کاهش یافته و در صورت برگزاری انتخابات، این حزب که ۳۶ کرسی را در پارلمان به دست دارد تنها می تواند ۲۸ کرسی را به دست بگیرد.

این نظر سنجی در حالی صورت گرفته است که ساکنان اراضی اشغالی از هفته ها قبل تاکنون با برگزاری تظاهرات پی در پی در مناطق مختلف، به ویژه در برابر منزل نتانیاهو، خشم خود را نسبت به سیاست های وی و ناکارآمدی کابینه رژیم صهیونیستی اعلام کرده اند.