یک روزنامه لبنانی به خشم مُهرهِ فلسطینیِ امارات از نزدیکی میان جنبش های فتح و حماس اشاره کرد.

به گزارش شیعه پرس به نقل از عربی ۲۱، روزنامه لبنانی الاخبار در گزارشی نوشت که «محمد دحلان» یکی از رهبران جدا شده جنبش فتح فلسطین در مسیر توافقات اخیر میان جنبش های فتح و حماس سنگ اندازی می کند.

در این گزارش آمده است: دحلان از روابط مستحکم خود با سرویس اطلاعات مصر سوء استفاده کرده و در مسیر توافقات جنبش های فلسطینی سنگ اندازی می کند.

در ادامه این گزارش نوشته شده است: این روابط باعث شده تا بر جنبش های فتح و حماس اعمال فشار انجام بگیرد چرا که دحلال می ترسد وی و جریان متبوعش از روند سیاسی فلسطین کنار گذاشته شوند.

روزنامه الاخبار در ادامه گزارش داد: نشست اخیر دبیران کل گروه های فلسطینی و توافق آنها بر سر برگزاری انتخابات سراسری، همه و همه باعث برانگیخته شدن خشم دحلان شده چرا که فکر می کرد قرار است جای محمود عباس را در ریاست تشکیلات خودگردان بگیرد.

منابع فلسطینی آگاه اعلام کرده اند که دحلال تلاش های زیادی برای ممانعت از تحقق آشتی ملی فلسطین به کار گرفته است و همین مسأله باعث شده تا مصری ها نسبت به گروه های فلسطینی و برگزاری نشست دبیران کل در جایی غیر از قاهره بدبین شوند.

دحلان همچنین به دلیل روابط گسترده ای که با مقامات اماراتی دارد به مهره فلسطینی امارات نیز شناخته می شود.