یک نویسنده انگلیسی، «بندر بن سلطان» را شاهزاده آشوب در عربستان توصیف کرد.

به گزارش شیعه پرس به نقل از عربی ۲۱، «دیوید هیرست» نویسنده مطرح انگلیسی با گزارشی تحت عنوان «بن بن سلطان…شاهزاده آشوب» به حضور مجدد بن سلطان در برابر رسانه ها و مطرح کردن سخنانی علیه فلسطینی ها پرداخت.

وی نوشت: بن سلطان اخیراً با حضور در برابر رسانه ها سخنان تندی را علیه فلسطینی ها مطرح کرده است.

هیرست ادامه داد: این شاهزاده سعودی مجدداً به میان رسانه ها فراخوانده شده است تا رهبران فلسطینی را محکوم کند. هدف از مطرح کردن این سخنان، آماده کردن افکار عمومی در جهان عرب و زمینه سازی برای همان کاری است که امارات و بحرین دست به آن زده اند.

وی افزود: بندر بن سلطان روابط مستحکمی با آمریکایی ها دارد و طی سالهای گذشته بسیار به آنها نزدیک بوده و به عنوان یک دیپلمات در آمریکا فعالیت کرده است.

این نویسنده انگلیسی نوشت: ملت های عربی با دیدن بندر بن سلطان مجدداً به یاد آوردند که اقدامات وی و سیاست های عربستان سعودی چقدر برای آنها گران تمام شده است. بدون شک سیاست خارجه عربستان هیچ گاه به دنبال حل مشکلات منطقه نبوده و بندر بن سلطان نیز در طول فعالیت های دیپلماتیک خود تنها به دنبال محافظت از نظام آل سعود بوده است.

وی ادامه داد: هر کجا که عربستان سعودی یک معامله و قرارداد جنجالی و مسأله دار امضا کرده پای بندر بن سلطان در میان بوده است. تنها هدف و آرمان وی خدمت کردن به ارباب خود است؛ خواه اربابش رئیس جمهور آمریکا باشد و خواه پادشاه عربستان.