سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق بر نقش نیروهای حشدشعبی و ارتش عراق در کنترل مرزهای این کشور با سوریه در برابر داعش تاکید کرد.

به گزارش شیعه پرس، سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق بر نقش نیروهای حشدشعبی و ارتش عراق در کنترل مرزهای این کشور با سوریه در برابر داعش تاکید کرد.

بر اساس این گزارش، سرتیپ یحیی رسول بر تداوم عملیات حشدشعبی و ارتش عراق برای مبارزه با تروریسم در مرز سوریه تاکید نمود.