آیت الله سیستانی مرجعیت عالیقدر جهان تشیع داد و ستد محصولات اسرائیلی یا شرکت هایی که از این رژیم حمایت می کنند را جایز ندانستند.

به گزارش شیعه پرس، دفتر آیت الله سیستانی مرجع عالیقدر جهان تشیع به استفتائی درباره داد و ستدی که برای رژیم صهیونیستی منفعت دارد، پاسخ داد.

سایت دفتر آیت الله سیستانی در پاسخ به اینکه آیا خرید و فروش از مراکزی که بخشی از عواید خود را به حمایت از اسرائیل اختصاص می دهند، مجاز است؟ نوشت: داد و ستد تولیدات اسرائیلی و شرکت هایی که یقین حاصل شود به صورت تاثیرگذاری از اسرائیل حمایت می کنند، جایز نیست.