شبکه المیادین از یورش نظامیان رژیم صهیونیستی به شهرک کفرقدوم در شرق قلقیلیه در کرانه باختری خبر داد.

به گزارش شیعه پرس، شبکه المیادین از یورش نظامیان رژیم صهیونیستی به شهرک کفرقدوم در شرق قلقیلیه در کرانه باختری خبر داد.

خبرنگار المیادین اعلام کرد که یک جوان فلسطینی در جریان این یورش از سوی نظامیان صهیونیست زخمی شده اند.

این جوان بر اثر تیراندازی نظامیان صهیونیست زخمی شده است.