اوضاع کارگران خارجی در دبی در سایه گسترش ویروس کرونا و رکود اقتصادی و عدم توانایی در بازگشت به کشورشان وخیم تر شده است.

به گزارش شیعه پرس به نقل از المسیره، اوضاع کارگران خارجی در دبی بیش از گذشته وخیم شده است به طوری که گزارش‌های رسانه‌ای از آوارگی هزاران کارگر در خیابان‌های دبی حکایت دارد.

این کارگران بدون جا و مکان و بدون کار و پول در شرایط گسترش ویروس کرونا در خیابان‌های دبی زندگی می‌کنند.

بسیاری از این کارگران در پارک‌های منطقه فقیر نشین السطوه در دبی مستقر شده اند و از مقامات اماراتی می‌خواهند شرایط را برای بازگشت به کشورهایشان فراهم کنند.

این کارگران خارجی به دلیل رکود اقتصادی ناشی از گسترش ویروس کرونا در امارات کار خود را از دست داده اند و مجبورند در پارک‌های دبی در کنار آسمان خراش‌های آن بخوابند.

مؤسسه «آکسفورد اکونومیکس» گزارش داد که مهاجران از کشورهای فقیر با حقوق‌های بسیار پایین و ساعات کاری زیاد در خانه‌های کوچک در امارات زندگی می‌کنند که این خود باعث گسترش ویروس کرونا می‌شود.

فعالان در فضای مجازی از مقامات اماراتی خواسته اند به وظایف خود در قبال این کارگران عمل کنند.