یکی از نمایندگان پارلمان عراق درباره برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی در این کشور ابراز تردید کرد.

به گزارش شیعه پرس به نقل از بغداد الیوم، محمد الخالدی، نماینده پارلمان و رئیس فراکسیون بیارق الخیر، در سخنانی برگزاری انتخابات پارلمانی در زمان اعلام شده و یا حتی زمانی پس از آن را بعید دانست.

این نماینده پارلمان با بیان این موضوع افزود: برخی خبرها حاکی از این است که گروه های سیاسی توافق کرده اند تا انتخابات در زمان دیگری برگزار شود و چه بسا این توافق برای تاریخ یکم اکتبر آینده باشد.

وی تاکید کرد: با این حال با توجه به وجود موانع فنی و نیز موانع سیاسی متعدد، برگزاری انتخابات در تاریخ اعلامی جدید هم بعید به نظر می رسد.