نیروهای ارتش و کمیته های مردمی یمن یورش گسترده نیروهای وابسته به آل سعود را در استان ضالع در جنوب یمن در هم شکستند.

به گزارش شیعه پرس، شبکه المیادین از درهم شکستن یورش مزدوران وابسته به آل سعود در استان ضالع در جنوب یمن به دست ارتش و کمیته های مردمی یمن خبر داد.

خبرنگار المیادین گزارش داد: یورش گسترده نیروهای عبد ربه منصور هادی عامل دست نشانده آل سعود در یمن که از چند محور به سوی منطقه مریس در  استان ضالع شروع شده بود از سوی ارتش و کمیته های مردمی یمن درهم شکست.

بر اساس این گزارش؛ در جریان دفع یورش مزدوران وابسته به آل سعود، دهها نفر از آنها به هلاکت رسیده یا زخمی شده اند.

المیادین اعلام کرد که نیروهای ارتش و کمیته های مردمی یمن، پس از چند ساعت نبرد سنگین، نیروهای وابسته به آل سعود را در مریس در استان ضالع یمن، تار و مار کردند.