پادشاه سعودی در احکام جداگانه ای اعضای هیات موسوم به «هیات کبار العلماء»، اعضای مجلس شورا و شماری از مقامات قضایی در این کشور را تغییر داد.

به گزارش شیعه پرس به نقل از خبرگزاری رسمی عربستان (واس)، «سلمان بن عبدالعزیز» پادشاه عربستان سعودی اعضای هیات موسوم به «هیات کبار العلماء» در این کشور را که «عبدالعزیز آل الشیخ» ریاست آن را برعهده دارد، تغییر داد.

این در حالی است که به جز آل الشیخ تمام اعضای این هیات توسط ملک سلمان پادشاه سعودی تغییر یافتند.

همچنین پادشاه عربستان «خالد بن عبدالله اللحیدان» را به عنوان رئیس دادگاه عالی عربستان منصوب کرد.

در حکمی جداگانه ۱۵۰ نفر از سوی سلمان بن عبدالعزیز به مدت چهار سال به عنوان اعضای مجلس شورا که فاقد قدرت اجرایی است و تنها نقش توصیه ای دارد، تعیین شدند.

ملک سلمان همچنین «حنان عبدالرحیم الاحمدی» را به عنوان نخستین زن به عنوان مشاور رئیس مجلس شورا تعیین کرده است.

پادشاه سعودی همچنین در حکمی جداگانه، «غیهب الغیهب» را به عنوان مشاور دیوان پادشاهی منصوب کرد.