کیوان ساعدی نماینده مجلس، متهم کردن ایران به دخالت در انتخابات آمریکا را از نشانه های افول آمریکا بیان کرد.

به گزارش شیعه پرس، کیوان ساعدی، نماینده مجلس در توئیتر نوشت: “متهم کردن ایران به دخالت در انتخابات آمریکا از سوی هر دو نامزد دموکرات و جمهوریخواه صرفنظر از صحت و سقم ادعا، اعتراف صریح به وجود حفره‌های مهم در سیستم مدعی کدخدایی دهکده جهانی است که نشانه‌های افول آمریکا را بیشتر نمایان می‌کند.”