نیروهای مسلح کویت و بحرین با هدف آمادگی برای مقابله با تهدیدات تروریستی رزمایش مشترک برگزار می کنند.

به گزارش پرس شیعه، نیروهای گارد ملی کویت و بحرین با برگزاری رزمایشی مشترک، آمادگی خود را در زمینه مبارزه با تروریسم افزایش می دهند.

فرمانده نیروهای گارد ملی بحرین بر اهمیت برگزاری این رزمایش و تبادل تجربیات نیروهای دو کشور در زمینه مبارزه با تروریسم تاکید کرد.

وی افزود: این رزمایش مطابق با توافقی برگزاری می شود که به امضا فرماندهی گارد ملی بحرین و کویت به منظور تقویت همکاری نظامی دو کشور رسیده است و همکاری و هماهنگی نیروهای نظامی دو کشور در سطح بالایی قرار دارد.

این رزمایش تا ۲۵ فوریه (۶ اسفند ماه) ادامه خواهد داشت.