اسیر «ماهر الاخرس» در نود و سومین روز از اعتصاب غذای خود در زندان های رژیم صهیونیستی از وضعیت جسمانی وخیمی رنج می برَد.

به گزارش شیعه پرس به نقل از فلسطین الیوم، اسیر «ماهر الاخرس» درحال حاضر وارد نود و سومین روز اعتصاب غذای خود در زندان های رژیم صهیونیستی شده است. وضعیت جسمانی این اسیر فلسطینی وخیم گزارش شده است.

بر اساس این گزارش، «جمیل سعاده» از مقامات ارشد کمیته امور اسرای فلسطینی در همین ارتباط اعلام کرده است: اسیر ماهر الاخرس خواستار آن است که در یک بیمارستان فلسطینی تحت درمان قرار گیرد و نه در بیمارستان های صهیونیست ها.

این مقام فلسطینی تأکید کرد: فعالیت های بخشی از اعضای بدن اسیر الاخرس متوقف شده زیرا اعتصاب غذا آسیب های جدی به او وارد آورده است.

سعاده همچنین گفت: اسیر الاخرس تاکنون تمامی بسته های پیشنهادی اسرائیل برای پایان دادن به اعتصاب غذایش را رد کرده است.

پیشتر اسیر ماهر الاخرس در سخنانی وضعیت جسمانی خود را بسیار وخیم توصیف کرده بود. وی گفته بود که از دردهای زیادی رنج می برَد.

علیرغم اینکه وضعیت جسمانی این اسیر فلسطینی به شدت رو به وخامت نهاده است اما صهیونیستها همچنان از صدور حکم آزادی وی امتناع می کنند.