حزب کارگر انگلیس، با متهم کردن رهبر سابق خود به یهودستیزی، عضویت وی را به حال تعلیق درآورد.

به گزارش شیعه پرس به نقل از رویترز، «جرمی کوربین» رهبر سابق حزب کارگر انگلیس، به دلیل انتقاد از رژیم صهیونیستی، از عضویت در این حزب تعلیق شد.

همچنین، وی از از ریاست فراکسیون حزب کارگر انگلیس در پارلمان نیز برکنار شد.

ظاهراً کمیسیون «برابری و حقوق و بشر» پارلمان در گزارشی مدعی شده که حزب کارگر در مبارزه علیه تفکرات یهودستیزانه ناتوان بوده و از قوانین تخطی کرده است.

به ادعای سخنگوی حزب کارگر، مادامیکه تحقیق درباره اتهامات کوربین ادامه دارد و وی اظهاراتش را پس نگرفته، عضویتش همچنان در وضعیت تعلیق باقی خواهد ماند.