همه پرسی در انگلیس برای ماندن در جمع کشورهای اتحادیه اروپا در حالی برگزار می شود که در اسکاتلند هم احتمال همه پرسی برای استقلال وجود دارد.

به گزارش پرس شیعه، به نقل از اسپوتنیک، در حالی مردم انگلیس برای همه پرسی عمومی برای ماندن یا جدا شدن از اتحادیه اروپا در تاریخ ۲۳ ژوئن آماده می شوند که ۲۷ عضو اتحادیه اروپا گفته اند در صورت ماندن انگلیس در جمع آنها جایگاه ویژه ای برای انگلیس قائل خواهند شد.

برگزاری همه پرسی در انگلیس در حالی برگزار می شود که اسکاتلند نیز خواستار برگزاری همه پرسی برای استقلال از انگلیس است.

آنگوس روبرتسون نماینده اسکاتلند در مجلس عوام انگلیس می گوید مردم اسکاتلند با جدا شدن از اتحادیه اروپا نمی خواهند بر خلاف خواسته های خود عمل کنند.

پیش از این اسکاتلند در سپتامبر ۲۰۱۴ همه پرسی برای استقلال از انگلیس برگزار کرد که ۵۵ درصد مردم به عدم جدایی از انگلیس رای دادند.