نیروهای امنیتی آل خلیفه به اقدامات ضد انسانی خود در حمله به خانه ها وبازداشت شهروندان ادامه می دهند.

به گزارش پرس شیعه، به نقل از سایت ائتلاف جوانان انقلاب ۱۴ فوریه بحرین، ماموران با حمله به منازل شهروندان در “بنی جمره”، تعدادی از جوانان را بازداشت کردند.
گزارش های رسیده حاکی است که در این حملات بیش از ۱۵ شهروند بازداشت و به مراکز بازجویی منتقل شده اند.
ائتلاف جوانان ۱۴ فوریه ضمن محکومیت این حملات و بازداشت های ظالمانه تاکید کرد که بربریت حکومت آل خلیفه مقاومت ملت بحرین را نخواهد شکست و خللی در اراده مردم ایجاد نخواهد کرد.

باز داشت جوانان بحرینی توسط نیروهای امنیتی بحرین