یک عضو ارشد گروه تروریستی الشباب سومالی وابسته به القاعده تهدید کرد در انتقام همرزمان خود خون های بیشتری را در دنیا خواهد ریخت.

به گزارش پرس شیعه، به نقل از سایت مصری “الیوم السابع”، احمد ایمان علی از اعضای ارشد این گروه تروریستی گفت: برای انتقام خون برادرانمان که در کنیا، مالی و سایر کشورهای آفریقایی کشته شدند در تمام خیابان ها خون خواهیم ریخت تا جایی که رنگ زمین سرخ شود”.
وی با توضیح برخی جزئیات درباره عملیات اخیر گروه الشباب علیه ارتش کنیا که در آن بیش از ۱۵۰ سرباز کنیایی کشته شدند تاکید کرد که در کنیا خون های بیشتری خواهد ریخت.

الشباب

الشباب

الشباب

الشباب

الشباب

الشباب

الشباب

الشباب