درپی کشف دو پاکت مشکوک در دفاتر نمایندگی قطر و عربستان در سازمان ملل، نیروهای پلیس نیویورک ساختمان مقابل سازمان ملل متحد را که این دفاتر در آن قرار دارد، تخلیه کردند.

به گزارش پرس شیعه، به نقل از روسیا الیوم، یک مسؤول سازمان ملل گفت که پاکت مشکوک در دفتر نمایندگی سعودی در سازمان ملل پیدا شد.
عبدالله المعلمی نماینده عربستان در سازمان ملل گفت: ما خواهان تخلیه ساختمان به علت پاکت مشکوک شدیم.
وی گفت که این امر صرفا یک اقدام احتیاطی و پیشگیرانه است.

سازمان ملل هنوز درخصوص خبر این پاکت مشکوک توضیحی نداده است.