تغییرات توفانی در کابینه قطر، به تغییر وزیر دفاع و وزیر خارجه این کشور منجر شد.

به گزارش پرس شیعه، شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر، امروز چهارشنبه، دستور تغییراتی گسترده در کابینۀ این کشور را صادر کرد.

بر پایه این دستور که دستورِ شمارۀ یک امیر در سال ۲۰۱۶، نام گذاری شده است، شماری از وزرای مهم کابینه، تغییر یافتند.

بر این اساس، خالد بن محمد العطیه، به عنوان وزیر مشاور امور دفاع و عضو کابینه منصوب شد و شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی عهده دار پست وزارت خارجه شد. صلاح بن غانم العلی نیز وزیر فرهنگ و وزرش و عیسی بن سعد الجفالی وزیر توسعه اداری و کار و امور اجتماعی شد. جاسم بن سیف السلیطی نیز به عنوان وزیر ارتباطات و ترابری و محمد بن عبدالله الرمیحی وزیر شهرداری و محیط زیست شد.

کابینۀ جدید قطر، یک وزیر زن نیز خواهد داشت و دکتر حنان محمد الکواری، عهده دار وزارت بهداشت خواهد بود.

صدور این دستور امیرانه در قطر، به لغو همه احکام متناقض با آن منجر شد.