دادستانی رژیم سعودی خواستار اجرای حکم اعدام برای ۱۶ تن از افرادی که به اتهام واهی جاسوسی برای ایران محاکمه شده اند، شد.

به گزارش پرس شیعه، روزنامه الریاض عربستان نوشت: دادستانی عربستان خواستار اجرای حکم اعدام برای ۱۶ تن از متهمان پرونده جاسوسی برای ایران شده است.

این روزنامه با اشاره به اینکه تمامی این افراد از اتباع عربستان هستند مدعی شد: اتهامات این افراد تشکیل شبکه جاسوسی در ارتباط با ایران و ارائه اطلاعات محرمانه نظامی به این کشور و افشای اسرار دفاعی و همچنین تلاش برای اقدام خرابکارانه ضد منافع و نهادهای اقتصادی و حیاتی عربستان است.

رسانه های سعودی روز یکشنبه گزارش دادند که ۳۲ متهم به استثنای یک تبعه ایران و افغانستان که همگی آنها از اتباع عربستان هستند روز یکشنبه به اتهام تشکیل شبکه جاسوسی برای ایران در دادگاه جزایی سعودی حاضر شدند.

این رسانه سعودی مدعی شده است که اتهام ۲۷ نفر از متهمان پیش از بازداشت ۵ نفر دیگر از آنها در ماه های مارس و می سال ۲۰۱۳ میلادی به اثبات رسیده است.

رسانه های سعودی هیچگونه جزئیاتی را از روند برگزاری به اصطلاح این جلسه نمایشی محاکمه منتشر نکرده اند.