اهالی شهر ستره بحرین ضد یورش اقدام نیروهای امنیتی آل خلیفه به خانه شیخ عیسی قاسم تظاهرات کردند.

به گزارش پرس شیعه؛ مردم بحرین با سر دادن شعارهایی حمایت شان را از شیخ عیسی قاسم و متحصنین مقابل منزل وی اعلام نمودند.
نیروهای امنیتی بحرین صبح چهارشنبه به متحصنین و خانه شیخ قاسم یورش برده و پس از درگیری با تعدادی از مردم حاضر این مکان را ترک کردند.
از ۲۱ ژوئن گذشته به دنبال تحصن مردم در مقابل منزل آیت الله عیسی قاسم که در اعتراض به لغو تابعیت وی انجام شد، خودروهای زرهی رژیم آل خلیفه منطقه الدراز که خانه شیخ عیسی قاسم در آن است را محاصره نموده اند