انتقاد از اظهارات شیخ راشد بن عبدالله آل خلیفه، وزیر کشور بحرین، درباره دخالت ایران در امور این کشور، در شبکه های اجتماعی و پایگاههای خبری به باد تمسخر گرفته شده و همچنان ادامه دارد.

به گزارش پرس شیعه، سایت مرآه البحرین درتازه ترین واکنش به سخنان راشد بن عبدالله با زبانی طنزگونه نوشت: جناب وزیر! ما تلاش شما را در افشای توطئه های ایران ارج می نهیم. همین که نام ایران ۲۱ مرتبه در سخنان شما تکرار شده نشانگر حجم دخالت های این کشور حتی در سخنرانی شماست! شک نداریم که بی ثباتی سیاسی در کشور و شکاف میان جامعه بحرینی کار ایران است.

انفصال شیعیان از مشاغل نظامی
این تارنمای بحرینی ادامه داد: شیعیان بحرین به خوبی می دانند که دلیل انفصال آنها از مشاغل نظامی تقصیر ایران است و این کار شما سیاست حکیمانه ای برای حفظ هویت عربی بحرین و امنیت آن است. شهروندان شیعه از شما تشکر می کنند که جویای احوال آنها زیر عبای ایران هستید و هرکس هم که حالش خوب نباشد در درمانگاههای زندان جو، القرین و الحوض الجاف که به لطف طرح های اصلاحی شما رونقی دوباره گرفته اند، درمان خواهد شد.

جذب پاکستانی ها در دستگاه های امنیتی
مرآه البحرین نوشت : چه خوب شد که به حق سخن گفتید و با این جمله که “شیعیان در ساختن کشور شریک نخواهند بود” خیال همه را راحت کردید. نوجوانان ۱۴ تا ۱۸ ساله شیعه نیز قدر قوانین و مقررات شما را می دانند و در سایه حمایت نیروهای امنیتی که از برادران پاکستانی هستند، با خیال راحت پای منبر حسینی می نشینند زیرا دیگر از موضوعات سیاسی و تحریک و بدگویی از حکومت خبری نیست. بی شک آنها از همکلاس های خود که زودتر به مدرسه زندان رفته اند دروس اصلاحی شما را فراخواهند گرفت.

فقط آل خلیفه شخصیت های ملی هستند
در پایان این مقاله آمده است: جناب وزیر ما می دانیم این جمله شما که فرمودید: “شخصیت های ملی برای داشتن پست های حساس مملکت سزاوارترند و مخلصان باقی خواهند ماند”؛ شامل حال ما نمی شود. ما شیعیان در کشور شما هسته های خفته توطئه ایران هستیم که ظاهرا پایانی برای آن متصور نیست و ملی گرایی و وطن دوستی ما مورد شک و تردید است. می دانیم تنها کسانی که شخصیت های ملی و مخلص به شمار می آیند آل خلیفه هستند و بس!