طیب نیا گفت: در کشورهای توسعه یافته، وقف با اقبال بسیار همراه بوده است و بسیاری از دانشگاه‌های برتر دنیا، بیشتر هزینه‌های خود را از طریق موقوفات تأمین و از آن در جهت تمدن سازی بهره می برند.

به گزارش شیعه پرس، همایش وقف و تمدن نوین اسلامی در ساختمان شهید سلیمانی سازمان اوقاف و امور خیریه با ارائه مقالات برتر و نقد و بررسی هیأت رئیسه برگزار شد. در این همایش محمد صالح طیب نیا مقاله خود را با عنوان «واکاوی نقش وقف و امور خیریه در تمدن نوین اسلامی» ارائه داد.

محمد صالح طیب نیا گفت: تمدن نوین اسلامی و راه‌های تحقق آن از مهمترین دغدغه‌های رهبران نواندیش اسلامی در قرون گذشته و اخیر بوده است.

وی با اشاره به بارزترین آثار تمدن اسلامی در گذشته ادامه داد: اقبال عموم مردم و حاکمان به انجام امور خیر و به ویژه وقف به اشکال مختلف همچون مراکز مذهبی همچون مساجد و هیئات، مراکز بهداشتی نظیر بیمارستانها، مراکز آموزشی همچون مدارس، کتابخانه ها و حوزه‌های علمیه و… مورد توجه بوده و تأثیر بسزایی در تمدن سازی ایفا کرده است. در دوران کنونی با توجه به تغییرات گسترده در جوامع، وقف و امور خیر در جوامع اسلامی همانند گذشته در دوران طلایی خود نبوده و افول کارآمدی آن دیده می‌شود.

طیب نیا گفت: در کشورهای توسعه یافته وقف با اقبال بسیار همراه بوده است به حدی که بسیاری از دانشگاه‌های برتر دنیا، بیشتر هزینه‌های خود را از طریق موقوفات تأمین و از آن در جهت تمدن سازی بهره می‌برند.

مسئول راه اندازی پژوهشکده آلاء با تاکید بر اینکه این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی نوشته شده است، افزود: در این مقاله با بررسی سخنان مقام معظم رهبری در خصوص تمدن سازی، به تبیین نقش وقف و نیکوکاری در رشد و پیشرفت مادی-معنوی مسلمانان به دو شکل نهاد سازی اقتصادی در قالب فقر زدایی، ایجاد رفاه عمومی و ممانعت از انباشت ثروت و نهاد سازی فرهنگی در قالب ارتقا ارزش‌های الهی و معنوی، خردورزی و علم آموزی پرداخته شده است.