نیروهای امنیتی نیجریه مجددا شیخ زکزاکی را به محل قبلی اسارتشان بازگردانده اند.

به گزارش پرس شیعه؛ نیروهای امنیتی نیجریه در راستای سیاست های سرکوبگرانه این کشور بار دیگر شیخ زکزاکی رهبر جنبش اسلامی نیجریه را به محل قبلی اسارتشان بازگرداندند.

یکی از مسائل متاثر کننده این است که وضعیت جسمانی همسر شیخ زکزاکی بسیار بغرنج است به صورتی که ایشان حتی برای لحظه ای نمی توانند بر روی پاهای خود بایستند البته وضعیت سلامتی خود شیخ زکزاکی وخیم تر است.

با وجود آن که تلاش های بسیار زیادی برای آزادی ایشان و انتقالشان به بیمارستان صورت گرفته است ولی هیچ پاسخی دریافت نشده و متاسفانه وضعیت ایشان بسیار نابسامان است.

حکومت نیجریه خبر از جابجایی محل نگهداری شیخ می دهد ولی اینطور به نظر می رسد که این بهانه است تا فامیل و نزدیکان شیخ زکزاکی را بیشتر تحت کنترل داشته باشد.

به نظر می رسد حکومت با نقشه ای به عنوان انتقال خانه شیخ به محلی نامعلوم می خواستند شیخ زکزاکی و خانواده ایشان را به قتل برسانند! البته فعلا به لطف خدا در این امر ناموفق بودند.

یکی از کار های بی شرمانه نیروهای امنیتی و نظامی این است که بدون اجازه رفت و آمد می کنند به همین دلیل فامیل های شیخ درون محل فعلی اسارت، همیشه با چادر هستند و این باعث ناراحتی یاران شیخ شده است.

طی این چند روز بعد از حکم دادگاه هیچ گونه فعالیتی برای آزادی ایشان دیده نمی شود و حتی دیده شده است حکومت با یورش هایی توهین آمیز و همراه با تهدید به شلیک، به محل اسارت شیخ زکزاکی رفت و آمد می کنند.